Informaţii suplimentare

  1. Cererea se va completa indicîndu-se tipul materialului publicitar.
  2. Toată informaţia trebuie să fie în conformitatea cu rezumatul caracteristicilor medicamentului. În caz dacă mesajul conţine o caracteristică suplimentară, se va face trimitere la sursele de confirmare a veridicităţii informaţiei.
  3. În caz dacă termenul de înregistrare a medicamentului este în scadenţă, se va prezenta o scrisoare de confirmare, în care se va indica data depunerii dosarului pentru reînregistrarea produsului dat.
  4. Contul de plată va fi eliberat în ziua depunerii dosarului şi se va încasa taxa pentru fiecare unitate de materialul publicitar.

          LEGISLAŢIA CARE VIZEAZĂ PUBLICITATEA MEDICAMENTELOR DE UZ UMAN: 

Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 noiembrie 2001 de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman

Hotărîrea Parlamentului Republicii Moldova Nr.1352-XV din 03.10.2002 "Cu privire la aprobarea Politicii de stat în domeniul medicamentului"

Legea RM Nr. 1456 din 25.05.1993 "Cu privire la activitatea farmaceutică"

Legea RM Nr.1409-XIII din 17.12.1997 "Cu privire la medicamente"

Legea RM Nr.1227-XIII din 27.06.97 "Cu privire la publicitate"

Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului "Cu privire la difuzarea spoturilor publicitare ale produselor farmaceutice în cadrul serviciilor de programe radio şi TV" (extras)

Noutăţi

09
aug
2019

AMDM a retras din Nomenclatorul de stat ambele forme ale produsului medicamentos STRIM

05
aug
2019

În perioada 29 iulie – 2 august 2019, AMDM a întreprins o serie de acțiuni pentru a elucida aspectele de siguranță a produsului medicamentos STRIM.

30
iul
2019

În vederea implementării sistemului informațiomal automatizat intern și actualizării nomenclatorului/clasificatorului, solicităm să ne informați, dacă veți depista careva greșeli sau informații lip

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale