Controlul calităţii medicamentelor

          Medicamentele fabricate în Republica Moldova, cât şi cele de import autorizate de Ministerul Sănătăţii, medicamentele recepţionate în calitate de ajutor umanitar şi materiile prime utilizate la fabricarea şi/sau prepararea medicamentelor, sunt supuse în mod obligatoriu controlului de stat al calităţii.

          Controlul de stat al calităţii medicamentelor se efectuează de catre Laboratorul pentru Controlul Calităţii Medicamentelor din cadrul Agenţiei Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale,  în conformitate cu prevederile farmacopeilor în vigoare sau în corespundere cu cerinţele Documentelor Analitico-Normative (DAN), aprobate conform prevederilor legale.

          În efectuarea controlului de stat al calităţii sunt antrenaţi specialişti calificaţi, instruiţi, cu grade ştiinţifice obţinute atît în Republica Modova cît şi peste hotarele ţării.

          Medicamentele supuse Controlul de stat al calităţii medicamentelor pot fi plasate pe piaţa farmaceutică din Republica Moldova numai cu prezenţa actelor: „Certificatul de calitate” sau „Registrul medicamentelor, distribuirea cărora se autorizează în baza certificatelor de calitate ale uzinelor producătoare şi controlului organoleptic, ambalării şi marcării”, eliberate de Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale.

Lista medicamentelor rebutate
Tarife

Noutăţi

15
oct
2018

AMDM a fost evaluată de către experţii europeni în cadrul unui audit BEMA

10
oct
2018

Problema raportării reacţiilor adverse la medicamente, discutată în cadrul conferinţei, organizate de AMDM

03
oct
2018

Performanţe noi obţinute de către LCCM

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale