Posturi vacante

Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale anunță concurs pentru suplinirea posturilor vacante vacante de:

MEDIC SPECIALIST pe perioadă determinată în cadrul Secției farmacovigilență și utilizarea rațională a medicamentelor

Descrierea postului:
Realizarea procesului de recepționare și monitorizare a reacțiilor adverse la medicamente și promovarea utilizării raționale ale acestora.

Responsabilități:
- recepționarea, înregistrarea, monitorizarea și gestionarea cazurilor reacțiilor adverse la medicamente, precum și cazurile privind ineficacitatea medicamentelor raportate de către specialiștii din domeniul sănătății și de către pacienți;
- colectarea și evaluarea datelor privind erorile de medicație, utilizarea irațională sau abuzul de medicamente;
- elaborarea și gestionarea documentelor privind aspectele de siguranță a medicamentelor cu informarea ulterioară a specialiștilor din domeniul sănătății, colaboratorilor instituției;

Cerințe:
- Studii superioare de specialitate, rezidențiat;
- Experiență în domeniul de farmacovigilență va constitui un avantaj;
- Cunoștințe avansate de Microsoft Office, în special Excel și Word;
- Cunoașterea limbilor română, engleză și rusă ;
- Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă.

MEDIC SPECIALIST(bacteriolog) în cadrul Laboratorului pentru controlul calității medicamentelor

Descrierea postului:
Efectuarea controlului microbiologic al medicamentelor.

Responsabilităţi:
- Responsabilitate personală pentru calitatea şi veridicitatea rezultatelor analizelor, documentarea şi eliberarea lor oportună;
- Menținerea în stare vitală a tulpinelor de referință;
- Respectarea tehnicii securității biologice;
- Exploatarea corectă şi raţională a bunurilor materiale (aparatajului, consumabilelor) ale laboratorului;
- Respectarea eticii profesioniste, relaţiilor colegiale.

Cerinţe:
- Studii superioare în domeniu;
- Cunoştinţe avansate de Microsoft Office, în special Excel şi Word;
- Cunoștințe elementare a  prevederilor ISO/CEI 17025;
- Cunoaşterea limbilor română, rusă. Engleza va constitui un avantaj;
- Capacitate de concentrare, analiză și sinteză;
- Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă.

Auditor în domeniul calității

Descrierea postului:
Efectuarea misiunilor de audit intern și acordarea suportului în menținerea unui sistem de management în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001 și cerințele standardelor naționale de control intern în sectorul public.

Responsabilităţi:

 • Acordarea suportului și oferirea consultanței subdiviziunilor Agenției în documentarea proceselor sistemului de management în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001, standardelor naționale de control intern în sectorul public;
 • Efectuarea auditului intern în cadrul subdiviziunilor Agenției;
 • Elaborarea documentației pentru realizarea misiunilor de audit;
 • Documentarea constatărilor de audit cu exactitate şi în mod concis;
 • Urmărirea implementării recomandărilor formulate în rapoartele de audit.
 • Actualizarea documentației sistemului de management din cadrul unității de audit intern.

Cerinţe:

 • Studii superioare de licență în domeniul contabilitate, economie;
 • Experiență în domeniul de specialitate de minim 2 ani;
 • Instruire în domeniul sistemului de management al calității ISO 9001, controlului financiar public intern (avantaj);
 • Cunoştinţe privind metodologia de efectuare a auditului intern;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Excel, Word, Internet, Power Point;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (engleza, franceza);
 • Abilităţi de lucru cu informaţia, organizare, analiză şi sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, prezentare, mobilizare de sine, aplanare de conflicte, comunicare eficientă;
 • Atitudine pozitivă, responsabilitate, flexibilitate, tendința spre dezvoltare profesională, spirit de echipă.

 

BIOINGINER medical în cadrul Secției certificare, omologare și înregistrare

Descrierea postului:
Organizarea și coordonarea procesului de autorizare a dispozitivelor medicale, reglementare,    supravegherea calității dispozitivelor medicale.  

Responsabilităţi:
-       Aplică prevederile actelor normative în domeniul dispozitivelor medicale;
-       Participă în toate etapele procesului de înregistrare a dispozitivelor medicale;
-       Evaluează calitatea dispozitivelor medicale;
-       Asigură servicii de consultanță și expertiză de specialitate în domeniul său de activitate;

Cerinţe:
      - Studii superioare în domeniu;
      - experiența in domeniul Dispozitivelor medicale va constitui un avantaj;
      - Cunoştinţe avansate de Microsoft Office, în special Excel şi Word;
      - Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;
      - Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă.

 

BIOINGINER medical în cadrul Secției Management și Marketing

Descrierea postului:
Participarea la promovarea sistemului informational de management al dispozitivelor medicale.

Responsabilităţi:
- Participă la completarea clasificatoarelor privind dispozitivele medicale din sistemul informational, colaborarea cu instituţiile medico-sanitare publice;
- Monitorizarea procesului de introducere a datelor în baza de date a sistemului informațional;
-Administrarea clasificatoarelor sistemului informațional. 

Cerinţe:
- Studii superioare - specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale;
- experiența in domeniul dispozitivelor medicale va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe elementare in domeniul Managementului Calităţii, cât şi a prevederilor standardelor ISO 9001;
- Cunoştinţe avansate de Microsoft Office, în special Excel şi Word;
- Experiența în domeniul gestionării bazelor de date va consitui un avantaj;
- Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;
- Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă.

 

BIOINGINER medical în cadrul Secției monitorizare și vigilență

Descrierea postului:
Participarea la promovarea sistemului de vigilenţă a dispozitivelor medicale.

Responsabilităţi:
-  Recepţionarea, înregistrarea, sistematizarea şi evaluarea rapoartelor iniţiale a incidentelor de la producător sau reprezentantul acestuia, precum şi de personalul din sistemul de sănătate (utilizator) şi de pacienţi/consumatori;
- Participă la elaborarea şi gestionarea documentelor privind aspectele de monitorizare şi vigilenţă a dispozitivelor medicale cu informarea ulterioară a specialiştilor din domeniul sănătăţii, colaboratorilor instituţiei;
- Introducerea datelor în baza de date a sistemului de vigilenţă.

Cerinţe:
- Studii superioare - specialitatea Ingineria Sistemelor Biomedicale;
- experiența in domeniul dispozitivelor medicale va constitui un avantaj;
- Cunoştinţe elementare in domeniul Managementului Calităţii, cât şi a prevederilor standardelor ISO 9001;
- Cunoştinţe avansate de Microsoft Office, în special Excel şi Word;
- Cunoaşterea limbilor română, rusă şi engleză;
- Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă.

 

Farmacolog pe perioadă determinată în cadrul Secției autorizare medicamente și suplimente alimentare

Descrierea postului:
Realizarea procesului de evaluare a dosarului depus pentru autorizare/reautorizare.

Responsabilități:
- Verificarea și evaluarea dosarului depus pentru autorizare;
- Evaluarea caracteristicilor farmacologice a produselor medicamentoase;
- Introducerea informației din dosar în programul automatizat de monitorizare a procesului de autorizare;
- Solicitarea și recepționarea informației suplimentare;
- Întocmirea și transmiterea actelor de predare-primire a dosarelor și informației suplimentare altor subdiviziuni participante la procesul de autorizare a medicamentelor.

Cerințe:
- Studii superioare de specialitate, rezidențiat;
- Cunoștințe avansate de Microsoft Office, în special Excel și Word;
- Cunoașterea limbilor română, engleză și rusă ;
- Atitudine pozitivă, responsabilitate, spirit de echipă.

Persoanele interesate pot trimite CV-urile cu poza și indicarea postului la adresa de e-mail: hr@amed.md
Doar candidații selectați vor fi contactați.

Noutăţi

07
feb
2018

EDQM, Consiliul Europei, informează că se organizeaz

05
feb
2018

Licenţierea activităţii farmaceutice, în vizorul AMDM

18
ian
2018

AMDM a autorizat medicamente și dispozitive medicale noi

Development and support SEMSEO

(c) 2015. Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale